Shri Vishal Kumar Dev, IAS

Commissioner - cum - Secretary

Shri R. Vineel Krishna, IAS

Director

Shri Naveen Patnaik

Hon'ble Chief Minister

Shri Chandra Sarathi Behera

Hon'ble Minister

LIST OF PENSIONERS

Sl. No. Pensioner`s Name Spouse Pensioner’s Name District Sports Discipline Amount
1 SmtPuspalata Sethi Late Kananbehari Sethi CUTTACK Kabaddi Rs 2000
2 Smt Sailabala Rout Late Bhagban Rout CUTTACK Paika Akhada Rs 2000
3 Smt Nishamani Sarangi Late Lambodar Sarangi SUNDERGARH Cycling Rs 2000
4 Smt Jubetha Ekka Minz SUNDERGARH Athletics Rs 2000
5 Smt Purnashree Mahapatra PURI Kho-Kho Rs 2000
6 Sri Achyutananda Sahoo DHENKANAL Kho-Kho Rs 2000
7 Sri Hemanta Maharana CUTTACK Football Rs 2000
8 Sri Ramesh Chandra Sahoo CUTTACK Basketball Rs 2000
9 Sri Barada Prasanna Das KENDRAPARA Athletics Rs 2000
10 Sankar Rath PURI Judo Rs 2000